• PanGeo – tai EC FP7 R&D „Space“ 3-jų metų trukmės (iki 2014 m.) tarptautinis projektas (http://www.pangeoproject.eu), numatantis nemokamai teikti informacines paslaugas apie geopavojus ES šalių miestuose. Vienas iš šio projekto svarbiausių uždavinių – kosminių žemės vaizdų apdorojimo technologijos InSAR (interferometrijos) rezultatų pagalba ir pasinaudojant Europos geologinių tarnybų įdirbiu geopavojų srityje sukurti pasirinktų Europos miestų žemės paviršiaus stabilumo sluoksnį.
 • BaltCICA – Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region (Klimato kitimas – poveikis, kainos ir prisitaikymas Baltijos jūros regione) Baltijos jūros regiono (BSR) programos 2007–2013 m. projektas http://www.baltcica.org/index.html
 • TERRAFIRMA, an ESA GMES project aimed at saving lives, improving safety and reducing economic loss by utilising the latest technology to extract millimetric ground motion displacement measurements from satellite radar data. http://www.terrafirma.eu.com/index.htm
 • MELA – Morphotectonic Map of European Lowland Area. www.mela.3dsign.pl/
 • EURODEMO – European Co-Ordination Action for Demonstration of Efficient Soil and Grounwater Remediation. www.eurodemo.info
 • INQUA – International Union for Quaternary Research. www.inqua.tcd.ie
 • IODP – Integrated Ocean Drilling Program, www.iodp.org | Project proposal: Paleoenvironmental evolution of the Baltic Sea basin throught the last glacial cycle.
 • INTERREG III – Community initiative which aims to stimulate interregional cooperation in the EU between 2000 – 2006, www.interreg.lt Project: Elaboration of geoenvironmental assumptions for “Geopark Yotvings” in the cross-border Polish-Lithuanian area.
 • WDMAM - Skaitmeninis pasaulinio magnetinių anomalijų žemėlapis. http://projects.gtk.fi/WDMAM
 • Geomokslų vaidmuo ir darnus pasienio regionų vystymasis.  http://www.iugs.org/iborders/
 • UNESCO – tarptautinės mokslo programos IGCP 499-asis projektas “Devono jūrinio ir kontinentinio baseinų tarpusavio sąveika: ekosistemų evoliucija” (DEVEC). http://www.unesco.org/science/earth/www.senckenberg.de
 • Bendras projektas su Belgijos SCK-CEN Belgijos branduolinių tyrimų centru „Geologinės aplinkos tinkamumas ilgaamžėms radioaktyviosioms atliekoms laidoti“.www.le.ac.uk/gl/rwe5/poland.htmwww.irsm.cas.cz/abstracts/PASSEQ_01.pdf 
 • Lietuvos teritorijos pasyvios seismikos monitoringas tarptautinio pasyviosios seismikos eksperimento (PASSEQ 2006 – 2007) rėmuose. http://www.cen.be
 • Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02.-5/0143 http://www.gismokymai.lt
 • Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros išvystymas http://www.gis-centras.lt/LGII