Viena pagrindinių Lietuvos geologijos tarnybos veiklos krypčių – Valstybinės geologinės informacijos kaupimas, saugojimas ir valdymas. Sukaupta ir susisteminta informacija apie žemės gelmes teikiama valstybės institucijoms, mokslo įstaigoms ir visuomenei.