Lietuvos geologijos tarnyba vykdo:

  • Valstybinį geologinį kartografavimą;
  • Kvartero geologinį kartografavimą;
  • Prekvartero geologinį kartografavimą;
  • Baltijos jūros geologinį kartografavimą;
  • Valstybinį naudingųjų iškasenų kartografavimą;
  • Valstybinį hidrogeologinį kartografavimą;
  • Inžinerinį geologinį kartografavimą;
  • Geocheminį dirvožemio kartografavimą.