1. AB „LOTOS Geonafta“*, juridinio asmens kodas – 163131544**:

 

2. Bendra Lietuvos-Švedijos įmonė UAB „Genčių nafta“, juridinio asmens kodas – 110507572:

 

3. Lietuvos ir Danijos UAB „Minijos nafta“, juridinio asmens kodas – 110699717:

  • „Gargždų licencinėje teritorijoje“ - Gargždų plote. (1995-03-23 Nr. 406). Leidimo ID Nr. 406.

 

4. UAB „Troba“, juridinio asmens kodas – 186001990:

  • Platelių plote (išskyrus Žemaitijos nacionalinio parko teritoriją). (1996-08-01 Nr. 916). Leidimo ID Nr. 916.

 

5. UAB „Manifoldas“, juridinio asmens kodas – 170055940:

    „Klaipėdos teritorijos (išskyrus rezervatų ir draustinių teritorijas) plote“ – Klaipėdos plote. (1998-05-19 Nr. 608). Leidimo ID Nr. 608.

 

6. UAB „LL investicijos“, juridinio asmens kodas – 300575872:

  • Rietavo plote. (2007-07-04 Nr. 677). Leidimo ID Nr. 677.
  • LRV nutarime nurodytame plote (2018-03-07 Nr. 209). Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2018-04-19 išdavė UAB „LL investicijos“ leidimą naudoti angliavandenilių išteklius Nr. AN-18-02. Leidimo ID Nr. AN-18-02.

 

7. UAB „TAN Oil“, juridinio asmens kodas – 302824151:

  • Raseinių plote. (2012-10-16 Nr. 1250). Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2012-10-22 išdavė UAB „TAN Oil“ leidimą naudoti angliavandenilių išteklius Raseinių plote Nr. 12-01 (P). Leidimo ID Nr. 12-01 (P).

 

8. UAB „Diseta“, juridinio asmens kodas – 302912434:

  • Kudirkos–Kybartų plote. (2015-04-01 Nr. 331). Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-06-30 išdavė UAB „Diseta" leidimą naudoti angliavandenilių išteklius Nr. 1. Leidimo ID Nr. 1.
 
* Leidimai buvo išduoti Gargždų valstybinės naftos geologijos įmonės ir AB „Geonafta“ vardu. AB „LOTOS Geonafta“ tęsia iki reorganizavimo AB „Geonafta“ vykdytą ūkinę-komercinę veiklą.
** Bendrovių pavadinimai ir kodai įrašyti pagal Juridinių asmenų registrą.
*** Teisinis leidimo suteikimo pagrindas.
**** Leidimo ID Nr. - Valstybinėje geologijos informacinėje sistemoje įrašytas leidimo numeris.
 
Plotų (telkinių), kuriuose įmonėms suteikta teisė (išduotas leidimas) naudoti angliavandenilių išteklius, išsidėstymo schema