Gruodžio 16 d. Žagarės RP
Konferencija „Geologinis paveldas“ (nuotoliniu būdu). 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa LLI-483 „Unikalių geologinių ir geomorfologinių gamtos vertybių panaudojimas kuriant ekologinį pažintinį turizmą“. Dalyvavo LGT vyr. patarėjas J. Satkūnas, Inžinerinės geologijos sk. vyr. specialistas V. Mikulėnas, Žemės gelmių informacijos centro vedėjas V. Puronas.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048
 
Gruodžio 15 d. Žagarės RP
Mokymai „Geologinis paveldas: kaip jį pažinti ir panaudoti turizmui“ (nuotoliniu būdu). Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa LLI-483 „Unikalių geologinių ir geomorfologinių gamtos vertybių panaudojimas kuriant ekologinį pažintinį turizmą“. Dalyvavo LGT vyr. patarėjas J. Satkūnas.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048
 
Gruodžio 3 d. Raudondvaris (Kauno r.)
Šv. Barboros – kalnakasių globėjos, profesinės šventės minėjimas. Renginį organizavo Lietuvos karjerų asociacija ir Lietuvos geologijos tarnyba. Dalyvavo LGT direktorius G. Giparas, Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro sk. vyr. geologas V. A. Januška, Informacijos valdymo sk. vyr. specialistė I. Satkūnienė.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535