Sausio 22 d. nuotoliniu būdu
Geologijos ir Hidrogeologijos ir inžinerijos geologijos studijų programų Magistrų baigiamųjų darbų gynimas: 1. Povilas Jonytis, vad. doc. dr. S. Gadeikis, „Teritorijos Aukštakalnio g. 16, Utenoje inžinerinės geologinės sąlygos ir šlaito stabilumo įvertinimas“; 2. Marius Užomeckas, vad. prof. dr. S. Radzevičius, „Viršutinio homerio (silūras) Švento Kryžiaus kalnų (Lenkija) integruota bio ir chemostratigrafija“. Dalyvavo LGT vyr. patarėjas doc. dr. J. Satkūnas (gynimo komisijos pirmininkas) ir Hidrogeologijos skyriaus vyr. specialistė dr. J. Arustienė.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048