Spalio 1 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Naujausių Gedimino kalno geologinių tyrimų rezultatų pristatymas. Tyrimus organizavo Lietuvos Nacionalinis Muziejus. PROGRAMA.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535