2021 m. lapkričio 24 d. priimtas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-494 „Dėl požeminio vandens išteklių klasifikacijos patvirtinimo“ (nuoroda).
Įsakymu nustatomi požeminio vandens išteklių klasifikavimo reikalavimai. Požeminio vandens ištekliai pagal ištirtumo pobūdį skirstomi į ištirtuosius ir prognozuojamuosius. Įsakyme nustatomos požeminio vandens išteklių skirstymo nuostatos ir požeminio vandens išteklių kategorijos.