Naudingųjų iškasenų gavybos augimas 2020 m. tęsėsi nepaisant pandemijos suvaržymų.  Ženkliausiai išaugo dolomito ir smėlio statybai gavyba. Pažymėtina, kad dolomito ne tik gavyba padidėjo, bet ir išžvalgyta 3,3 mln. m3, t. y. gerokai daugiau nei išgauta.
Kasmet pasaulyje išgaunama apie 30 mlrd. m3 mineralinių išteklių, iš kurių apie 60 proc. sudaro žvyras ir smėlis bei smulkinant kietas uolienas pagamintas žvirgždas ir skalda. Plačiau