Angelitas2021 metais užbaigus Pagirių anhidrito telkinio Kauno rajone papildomos geologinės žvalgybos darbus (įmonė UAB GJ Magma), pirmą kartą Lietuvoje buvo ištirtas šis akmuo kaip žaliava apdailos plokščių gamybai. Tyrimo metu išgręžti du vertikalūs ir 8 nuožulnūs 45o kampu gręžiniai, kurie kirto visą viršutinio permo Priegliaus svitos halogeninę storymę. Naudingojo klodo tyrimas nuožulniais gręžiniais Lietuvoje atliktas taip pat pirmą kartą. Plačiau