Groundwater in the Baltic Region: Challenges for Future: International Workshop, April 19–20, 2007, Vilnius, Lithuania: Volume of Abstracts = Požeminis vanduo Pabaltijos regione: iššūkiai ateičiai: tarptautinis seminaras, 2007 m. balandžio 19–20 d., Vilnius: pranešimų tezės / Compiled by: Arustienė J., Satkūnas J.; Lithuanian Geological Survey. – Vilnius: Lietuvos geologijos tarnyba, 2007.  – 20 p.: iliustr. – Anglų, liet., rusų k. – (Dedicated to the International year of Planet Earth and 60 years of Groundwater Monitoring in the Baltic Region)

 

Adobe Acrobat dokumentas Konferencijos_medžiaga