Požeminio vandens baseinų būklė

Dauguvos baseino būklės žemėlapis

Mūšos-Lielupės upių baseinų cheminės būklės žemėlapis

Nemuno požeminio vandens baseinų ir telkinių cheminės būklės žemėlapis

Ventos upių baseinų požeminio vandens cheminės būklės žemėlapis