Leidimų tirti žemės gelmes turėtojų specialistų duomenų (stažo, kvalifikacijos) patikrinimo planaiĮmonių turinčių leidimus atlikti inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą patikrinimo planai


Ūkio subjektų veiklos, susijusios su angliavandenilių išteklių naudojimu patikrinimo planai


Įmonių turinčių leidimus naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes patikrinimo planai