Kraunasi...
 
Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrocheminių tyrimų duomenys (EP15.2.5)

El.paslaugos tipas: Duomenų gavimas iš sistemų

El.paslaugos sistema: Požeminio vandens informacinė sistema (PožVIS)

Aprašymas: Valstybinis požeminio vandens monitoringas. Požeminio vandens hidrocheminių tyrimų duomenys pasirinktame poste (gręžinyje) nurodytam laikotarpiui. Paslauga teikiama registruotiems naudotojams.

Naudojimosi sąlygos ir taisyklės:

Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos naudojimo leidimas (licencija) (toliau vadinama – Licencija) duomenų gavėjams nurodo sąlygas, kaip jie gali naudoti iš Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos gautus duomenis (toliau – Duomenys).

1. Duomenys nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikos valstybei.

2. Duomenys laikomi teisingais, kol nenuginčyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3. Gauti Duomenys gali būti laisvai naudojami, tačiau būtina laikytis šių sąlygų:

3.1. duomenys gali būti naudojami tik teisėtiems ir apibrėžtiems tikslams;

3.2. duomenys negali būti iškraipomi, keičiami;

3.3. publikuojant, kitaip pakartotinai atkartojant ar kitaip naudojant duomenis, būtina nurodyti, jog duomenys yra gauti iš Lietuvos geologijos tarnybos, tikslų duomenų pavadinimą ir tikslią datą, kada duomenys buvo gauti;

3.4. fiziniai ir juridiniai asmenys duomenis gali juos naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kaip nurodyta Licencijoje. Duomenis teikti tretiesiems asmenims galima tik tada, jeigu pastarieji sutinka su Licencijoje nustatytomis sąlygomis.

3.5. fiziniai ir juridiniai asmenys neturi teisės pardavinėti gautų duomenų.

4. Perskaitę Licenciją, Jūs galite sutikti arba nesutikti su Licencijos sąlygomis. Išreikšti savo valią galite spausdami Licencijos teksto apačioje esančią nuorodą „Sutinku“ arba uždarydami šį interneto naršymo programos langą. Paspaudus nuorodą „Sutinku“ reiškia, jog Jūs suprantate ir sutinkate su Licencijos nuostatomis. Duomenimis naudotojai gali naudotis tik patvirtinę Licencijos sąlygas, bet koks kitasduomenų naudojimas, prieštaraujantis Licencijai, yra neteisėtas.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos neatsako už jokius informacijos naudojimo padarinius.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas: 188710780, adresas: S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius, Lietuva, tel.: 8 5 2332889, faks.: 8 5 2336156, elektroninis paštas: lgt@lgt.lt.

Informacija

Jūsų pateiktas duomenų prašymas dar nepatvirtintas. Ar norite peržiūrėti prašymo duomenis?

Informacija

Jūsų duomenų prašymui dar negautas apmokėjimo patvirtinimas. Ar norite peržiūrėti prašymo duomenis?

Informacija

Jūsų duomenų prašymas dar neapmokėtas. Ar norite peržiūrėti ir / ar apmokėti užsakymą?

Informacija

Jūsų duomenų prašymas nepateiktas. Ar norite peržiūrėti ir /ar pateikti užsakymą?

Informacija

Jūsų duomenų prašymas grąžintas patikslinti. Ar norite peržiūrėti ir /ar iš naujo pateikti užsakymą?

Informacija

Ataskaita / išrašas gali būti gauti tik pateikus duomenų prašymą. Ar norite pateikti naują duomenų prašymą?

Informacija

Nurodyto objekto nėra duomenų bazėje – pasitikrinkite, ar teisingai nurodėte objekto kodą / numerį.

Informacija

Objektas, kurio numerį nurodėte, yra Žemės gelmių registro (ŽGR) objektas.
Duomenis apie ŽGR objektus galite gauti šio portalo dalyje „Duomenų gavimas iš sistemų“ pasirinkę sistemą „Žemės gelmių registras (ŽGR)“.

Informacija

Objektas, kurio numerį nurodėte, neįregistruotas Žemės gelmių registre (ŽGR).
Duomenis apie šį objektą galite gauti šio portalo dalyje „Duomenų gavimas iš sistemų“ pasirinkę sistemą „Valstybinė geologijos informacinė sistema (GEOLIS)“.